Kerstin Brolin Bokföring AB

Tjänster

Vår uppgift är att bringa reda i pappershögarna. Våra kunder kommer med sina papper en gång per månad och vi servar dem löpande med  bl a rapporter, bokföring, resultat- och balansräkningar,  moms- och skatteredovisning. Är det ett större företag kommer vi ut och sköter redovisningen på plats på ditt kontor.

  • Löpande redovisning
  • Lönefrågor
  • Bokföring, bokslut
  • Skattefrågor
  • Deklarationer
  • Myndighetskontakter
  • Övriga ekonomiska frågor

Ett möte är en bra början. Du berättar vad du söker, vi berättar hur vi arbetar.