Kerstin Brolin Bokföring AB

Välkommen

För mig som företagare med målet och visionen att bygga och expandera företaget, så är Brolin Redovisning en ovärderlig hjälp och trygghet för att hålla ordning på den ekonomiska grund vi måste ha. Det är också viktigt för oss att ha en inarbetat kontakt att konsultera när frågor om bokföringsregler och avgifter uppkommer, eftersom vi är noga med att allt skall bli rätt, och att vi inte drabbas av oroande/störande problem.

Randal Stranicky, vd, Milox AB

Vi har anlitat Kerstin Brolin Redovisning under ca 15 år. Samarbetet har alltid fungerat på ett utmärkt sätt. Exempelvis ställer löneadministrationen speciella kunskaper om avtal mm.

May Jägerland, delägare, Widéns Trädvård & Markservice AB